ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
 
ΧΡΥΣΟΣ
 
ΤΙΜΗ / ΟΥΓΓΙΑ
8 ώρες   24 ώρες
 
ΤΙΜΗ / ΚΙΛΟ
8 ώρες   24 ώρες
 
ΑΣΗΜΙ
 
ΤΙΜΗ / ΟΥΓΓΙΑ
8 ώρες   24 ώρες
 
ΤΙΜΗ / ΚΙΛΟ
8 ώρες   24 ώρες
 
ΠΛΑΤΙΝΑ
 
ΤΙΜΗ / ΟΥΓΓΙΑ
8 ώρες   24 ώρες
 
ΤΙΜΗ / ΚΙΛΟ
8 ώρες   24 ώρες
 
ΠΑΛΛΑΔΙΟ
 
ΤΙΜΗ / ΟΥΓΓΙΑ
8 ώρες   24 ώρες
 
ΤΙΜΗ / ΚΙΛΟ
8 ώρες   24 ώρες